Najnovije

Kolumne

Zna Matko kako doć do gaća

Izgleda da se Bogi gore pokido termostat pa nahajco do daske, sve  Vas lipo pozdravljam. Bazdalikajuć vi dana po našoj Slavoniji sreo sam njekoliko snaša koje mi se žale da im već njeko vrime nestaje veš sa štrika. [...]

18. kolovoza 2017

Kažu snaše da sam vaki, naki, mislim nikaki

Faljen Bog svitu moj lipi i čestiti, sve vas lipo pozdravljam diljem lipe i jedine nam Rvacke, najlipše na cilom svitu, pozdravljam i dijasporu, posebno pozdravljam snaše koje se sad negdi motaje oko svoji šporeta i spravljaju ručak, na vakoj žegi, a čojek negdi loće u birtiji. [...]

14. lipnja 2017

Laloke mi se tresu kad pogledam u praznu kesu

Faljen Bog svitu moj čestiti, a kaki bi drugačiji mogo bit, ta nismo mi ko njeki kripoštoli koji i od crkve glavu okreću. Sve vas lipo pozdravljam nadajuć se da ste mi dobro. Eto lipi moji nedilje prolaze, a i miseci, a mi dismo tu smo. Bilo je malo i lipog vrimena pa se oma lakše diše. Neblakami bili smo počeli zivćat ko teliči od ve gripe koja nas je ošinila. [...]

8. ožujka 2017